Over Ons

Onze Honingbij

Al vanaf de oude Egyptenaren migreren we de honingbij met ons mee. De mens heeft zijn boerenbestaan op de bestuiving van deze insecten gebouwd. Van alle 360 bijensoorten in Nederland is de honingbij het meest bekend. Deze honingbij is geen wilde bij meer maar een gedomesticeerde soort. Door geïmporteerde ziektes en het gebrek aan leefruimtes is onze inheemse honingbij ten onder gegaan. Omdat imkers voor een groot deel van de Nederlandse honingbij-populatie zorgen zijn zij heel belangrijk.

In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor de honingbij geweest en helaas niet vanwege goed nieuws. Door de achteruitgang van biodiversiteit en de planten die hiermee gemoeid gaan heeft de honingbij en de solitaire bijen het steeds zwaarder.
Gelukkig is er een kentering gaande over het bewustzijn van het nut van bijen en planten. Bijen hebben ons net zo hard nodig als dat wij bijen nodig hebben, zelfs één lavendel op je balkon of terras kan het verschil maken voor een hommel of andere bijensoort.

Onze bedrijfsmethode

Binnen onze imkerij wordt het vak bijenhouden hobbymatig uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel mijn vader als ik er een voltijd baan naast hebben. Dit stelt ons in staat om de hobby kleinschalig en duurzaam te houden. Doordat we ons geld niet met de imkerij hoeven te verdienen is het mogelijk om verantwoord bijen te houden. Wat ik hiermee bedoel is dat we verantwoord en gepast bijen willen houden in de omgeving. Het aantal volken op locatie wordt naar de omgeving aangepast, we kijken dan ook met zorg hoe de bijen zich ontwikkelen. Als er bijvoorbeeld veel honing gehaald wordt is dit een teken dat het opvolgende jaar de bijenstand uitgebreid kan worden op deze locatie. Dit geldt natuurlijk ook als er weinig te halen valt, dan verminderen we het aantal bijenvolken om ook de lokale solitaire bijen een kans te geven.

Momenteel hebben we vier locaties met ongeveer dertien productievolken, verschillend van één bijenkast tot soms zes kasten op een locatie.

Binnen onze imkerij houden we de Buckfast-bij of tenminste een afgeleide hiervan. Deze ondersoort komt oorspronkelijk uit Engeland en is in de twintigste eeuw door broeder Adam geteeld op Buckfast Abbey in Engeland. Hij heeft de hele wereld afgereisd om een bij te ontwikkelen met verschillende goede eigenschappen. Zo is deze bij vriendelijk in de omgang en is hij hierdoor goed te houden in het openbare gebied.

Doel van deze website

Deze website dient twee doelen; ten eerste als visitekaartje voor onze imkerij en ten tweede om te informeren over de honingbij.

Vaak als ik mensen voorlichting geef over bijen zijn ze erg geïnteresseerd om meer te weten te komen. Vanwege tijdgebrek moet ik deze voorlichting doorgaans kort houden. Voor degene die meer willen weten vind je op deze website verschillende artikelen met informatie over imkeren en de interne werking van de honingbij.    

Hopelijk kan ik je zo een korte introductie in de wereld van de honingbij en de imker geven.

Welkom op de website en veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Peter & Pieter